نشست خبری فیلم سینمایی «آن شب»

نشست خبری فیلم سینمایی «آن شب»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۶:۳۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۵-
نشست خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

نشست خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

عکاس: ثنا پازوکی
۱۴:۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۵-
در حاشیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - پردیس چارسو

در حاشیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - پردیس چارسو

عکاس: مصطفی رودکی
۰۷:۲۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۵-
نشست خبری فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»

نشست خبری فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»

عکاس:شیربند- هاشمی
۲۲:۴۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۴-
نشست خبری فیلم سینمایی «ابر بارانش گرفته»

نشست خبری فیلم سینمایی «ابر بارانش گرفته»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۰:۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۴-
نشست خبری فیلم سینمایی «روز صفر»

نشست خبری فیلم سینمایی «روز صفر»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۷:۵۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۴-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز سوم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز سوم

عکاس: شیربند - هاشمی
۱۶:۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۴-
نشست خبری فیلم سینمایی «تومان»

نشست خبری فیلم سینمایی «تومان»

عکاس: شادی رواندوست
۲۳:۱۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۳-
نشست خبری فیلم سینمایی «بی صدا حلزون»

نشست خبری فیلم سینمایی «بی صدا حلزون»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۰:۱۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۳-
نشست خبری فیلم سینمایی «شنای پروانه»

نشست خبری فیلم سینمایی «شنای پروانه»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۸:۳۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۳-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز دوم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز دوم

عکاس:شیربند- هاشمی
۱۸:۲۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۳-
نشست خبری فیلم سینمایی «عامه پسند»

نشست خبری فیلم سینمایی «عامه پسند»

عکاس : شادی رواندوست
۲۳:۰۸
۱۳۹۸/۱۱/۱۲-
نشست خبری فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید»

نشست خبری فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید»

عکاس:فاطمه هاشمی
۲۰:۵۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۲-
نشست خبری فیلم سینمایی «سه کام حبس»

نشست خبری فیلم سینمایی «سه کام حبس»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۸:۳۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۲-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز اول

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز اول

عکاس:شیربند- هاشمی
۱۸:۳۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۲-
۴