جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز هفتم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز هفتم

عکاس:شیربند- هاشمی
۱۹:۴۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۸-
نشست خبری فیلم سینمایی «مردن در آب مطهر»

نشست خبری فیلم سینمایی «مردن در آب مطهر»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۳:۰۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۷-
تماشای دربی ۹۱ در حاشیه جشنواره فیلم فجر

تماشای دربی ۹۱ در حاشیه جشنواره فیلم فجر

عکاس: رودکی - هاشمی
۱۷:۲۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۷-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز ششم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز ششم

عکاس: رودکی - هاشمی
۱۷:۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۷-
نشست خبری فیلم سینمایی «کشتارگاه»

نشست خبری فیلم سینمایی «کشتارگاه»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۶:۲۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۷-
نمایش «محرمانه»

نمایش «محرمانه»

عکاس: مصطفی رودکی              
۱۶:۰۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۷-
نشست خبری فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف: ارتش سری»

نشست خبری فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف: ارتش سری»

عکاس: شیربند - هاشمی
۲۲:۳۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-
نشست خبری فیلم سینمایی «روز بلوا»

نشست خبری فیلم سینمایی «روز بلوا»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۰:۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز پنجم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز پنجم

عکاس: شیربند - هاشمی
۱۷:۴۸
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-
نشست خبری فیلم سینمایی «مغز استخوان»

نشست خبری فیلم سینمایی «مغز استخوان»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۷:۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-
تئاتر‌های خیابانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

تئاتر‌های خیابانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

عکاس: امیرحسین جامه بزرگ
۱۲:۱۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-
نشست خبری فیلم سینمایی «دوزیست»

نشست خبری فیلم سینمایی «دوزیست»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۳:۱۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۵-
نشست خبری فیلم سینمایی «درخت گردو»

نشست خبری فیلم سینمایی «درخت گردو»

عکاس: هاشمی - شیربند
۲۲:۰۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۵-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز چهارم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز چهارم

عکاس: هاشمی - شیربند
۱۶:۴۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۵-
۳