مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

عکاس: علی شیربند
۱۹:۴۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۲-
نشست خبری دبیر جشنواره فیلم فجر

نشست خبری دبیر جشنواره فیلم فجر

عکاس: علی شیربند
۲۳:۲۸
۱۳۹۸/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی «پسر کشی»

نشست خبری فیلم سینمایی «پسر کشی»

عکاس: شادی رواندوست
۲۳:۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی «خورشید»

نشست خبری فیلم سینمایی «خورشید»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۲:۲۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۱-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز دهم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز دهم

عکاس : هاشمی - شیربند
۱۸:۱۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی «سینما شهر قصه»

نشست خبری فیلم سینمایی «سینما شهر قصه»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۷:۱۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی «پوست»

نشست خبری فیلم سینمایی «پوست»

عکاس: علی شیربند
۰۰:۲۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی «دشمنان»

نشست خبری فیلم سینمایی «دشمنان»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۰:۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۰-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز نهم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز نهم

عکاس: هاشمی - شیربند
۱۷:۴۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۰-
نشست خبری فیلم سینمایی «شین»

نشست خبری فیلم سینمایی «شین»

عکاس: شادی رواندوست
۰۴:۴۱
۱۳۹۸/۱۱/۲۰-
نشست خبری فیلم سینمایی «من میترسم»

نشست خبری فیلم سینمایی «من میترسم»

عکاس: شادی رواندوست
۲۲:۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۹-
نشست خبری فیلم سینمایی «پدران»

نشست خبری فیلم سینمایی «پدران»

عکاس: فاطمه هاشمی
۲۰:۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۹-
جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز هشتم

جشنواره فیلم فجر ۹۸ - روز هشتم

عکاس: شیربند- هاشمی
۱۶:۵۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۹-
نشست خبری فیلم سینمایی «ریست»

نشست خبری فیلم سینمایی «ریست»

عکاس: فاطمه هاشمی
۱۶:۴۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۹-