بین الملل - غرب آسیا و آفریقا
گزارش نیوزویک از توانمندی‎های موشکی و ماهواره‎ ای ایران؛ «تهران با وجود تحریم‌ها، قابلیت‌های موشکی خود را افزایش داد»

گزارش نیوزویک از توانمندی‎های موشکی و ماهواره‎ ای ایران؛ «تهران با وجود تحریم‌ها، قابلیت‌های موشکی خود را افزایش داد»

یک نشریه آمریکایی در گزارشی به توانمندی‌های موشکی و ماهواره ای کشورمان پرداخته و می‌نویسد که ایران طی سال‌های اخیر قابلیت‌های موشکی خود را افزایش داده است.