اقتصاد - انرژی
صدور مجوز به ۱۴۰ کسب و کار در حوزه تاکسی آنلاین| نبود نوآوری و خلاقیت؛ علت موفق نبودن برخی از آن‌ها
گفت‌وگو|

صدور مجوز به ۱۴۰ کسب و کار در حوزه تاکسی آنلاین| نبود نوآوری و خلاقیت؛ علت موفق نبودن برخی از آن‌ها

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه به بیش از ۱۴۰ کسب و کار در حوزه تاکسی آنلاین مجوز داده‌ایم، گفت: اینکه تعدادی از آن‌ها موفق نیستند به خاطر آن است که صرفاً از نمونه‌های دیگر این نوع کسب و کار تقلید کرده‌اند و از هیچ‌گونه نوآوری و خلاقیتی در کار خود استفاده نمی‌کنند.