بین الملل - آمریکا و اروپا
مرکل: کرونا فاجعه قرن است

مرکل: کرونا فاجعه قرن است

صدر اعظم آلمان در سخنرانی که داشت کرونا را فاجعه قرن دانسته و خواستار همکاری کشورهای همسایه برای مهار این ویروس شد.