اقتصاد - امور زیربنایی
تمدید دو هفته‌ای مهلت گارانتی‌های تلفن‌های همراه
گفت‌وگو|

تمدید دو هفته‌ای مهلت گارانتی‌های تلفن‌های همراه

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در صورت تقارن زمانی پایان مدت گارانتی با ایام محدودیت دو هفته‌ای و عدم امکان فعالیت شرکت‌های خدمات پس از فروش باید مهلت گارانتی دستگاه ۲ هفته افزایش یابد.