اقتصاد - امور زیربنایی
تخریب ۴۰ تا ۷۰ درصدی ۱۲۰ واحد مسکونی در زلزله بندرلنگه/ نیاز ۳۰۵ واحد به تعمیر و مرمت
گفت‌وگو|

تخریب ۴۰ تا ۷۰ درصدی ۱۲۰ واحد مسکونی در زلزله بندرلنگه/ نیاز ۳۰۵ واحد به تعمیر و مرمت

مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان در مورد خسارات زلزله اخیر در بندر لنگه گفت: براساس ارزیابی‌ها ۳۰۵ واحد مسکونی نیاز به تعمیر و مرمت دارند و حدود ۱۲۰ واحد مسکونی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد تخریب شده‌اند.