جامعه - شهری، سلامت و رفاهی
حمایت عجیب عضو سابق شورای شهر از بلیط ۵ هزارتومانی مترو!
گفت‌وگو|

حمایت عجیب عضو سابق شورای شهر از بلیط ۵ هزارتومانی مترو!

محسن سرخو گفت: اگر دولت آن بخش از هزینه‌هایی را که به عهده دارد به شهرداری پرداخت کند در این صورت بلیط مترو همچنان می‌تواند به صورت یارانه‌ای پرداخت شود. اما اگر دولت تعهداتش را انجام ندهد و یارانه‌ها را نپردازد این هزینه‌ها بر دوش شهرداری نمی‌تواند قرار بگیرد.
دولت کمک نکند، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت سال ۱۴۰۰ زمین‌گیر می‌شود

دولت کمک نکند، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت سال ۱۴۰۰ زمین‌گیر می‌شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از حمل و نقل عمومی گفت: برقراری سرویس حمل و نقل عمومی، وظیفه‌ای حاکمیتی است و این دولت‌ها هستند که هزینه‌های ناوگان حمل و نقل شهری را می‌پردازند و برای جابه‌جایی شهروندان یارانه می‌دهند.
باید از زمین‌گیر شدن ناوگان حمل و نقل عمومی جلوگیری شود
گفت‌و‌گو|

باید از زمین‌گیر شدن ناوگان حمل و نقل عمومی جلوگیری شود

حسن رسولی گفت: انتظار این است که در شرایط کنونی که شاهد گسترش شیوع بیماری کرونا هستیم و درحالی که در تهران همه امکانات به ویژه حمل و نقل عمومی ما در خدمت ستاد ملی مقابله با کرونا بوده تمهیداتی فراهم شود تا حداقل دریافت بخشی از مطالبات از دولت مورد عنایت قرار بگیرد تا بتوانیم از زمین گیر شدن ناوگان حمل و نقل عمومی جلوگیری کنیم.
آخرین اخبار گروه