خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی شرح و تفسیر نامه پنجم نهج البلاغه (چند تکنیک و تاکتیک مهم برای مدیران نظامی) را می‌شنوید.