کد خبر:۶۹۲۸۵۶
۲۶ دی ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۰
هنگامی که آتشفشان تال در کشور فیلیپین یک سال پیش فوران کرد، نزدیک به یک میلیون نفر از جنوب مانیل پایتخت فیلیپین آنجا را ترک کردند. اماهمچنان دولت بازگشت ساکنان آن منطقه را ممنوع کرده است، ولی برخی هنوز در چادر‌ها به زندگی ادامه میدهند.
ارسال نظرات