خبرگزاری میزان-گزارشی را مشاهده می‌کنید که روایتی از ترور خونین دانشمند ممتاز شهید محسن فخری زاده داشته است.