خبرگزاری میزان-آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه اضهار کرد: صرف سفر استانی اگر نتیجه بخش نباشد فقط زحمت برای مردم خواهد بود