خبرگزاری میزان-نوسان بی حساب و کتاب قیمت گوشت مرغ، امروز بازار این خوراکی را هم برای مصرف کننده و هم برای فروشنده با چالش رو به رو کرد.