خبرگزاری میزان-سخنگوی قوه قضاییه با حضور در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری درباره برنامه‌ی قوه قضاییه برای پرونده‌ی کارت‌های بازرگانی و کارتن‌خواب‌ها و ارگان‌های مربوط به ارز و واردات و صادرات صحبت کرد.