کد خبر:۶۶۵۳۵۶
۲۵ مهر ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۰
عکاس : منابع خارجی
نام این شهر تاریخی از آتنا ایزد بانوی خرد و جنگ و الهه نگهبان این شهر گرفته‌شده است. شهر آتن، پایتخت یونان در نزدیکی خلیج در دشت آتی از شهر‌های مهم تاریخی جهان باستان و مرکز دانش و فلسفه و ادب بود و تاریخ آتن را افسانه‌های بسیار فرو پوشانده است، اما از قرن هفتم قبل از میلاد وضع تاریخی آن روشن است، در سال ۶۸۳ قبل از میلاد سلطنت موروثی آن برچیده شد و تا سال ۵۹۴ قبل از میلاد سن و آدخون‌ها حکومت کردند و از آن به بعد تا سال ۵۱۰ قبل از میلاد در دست جباران و از آن پس دارای حکومت دموکراسی بود. تصاویری از شهر تاریخی و زیبای آتن در یونان قابل مشاهده است.
برچسب ها: پاییز یونان
ارسال نظرات