خبرگزاری میزان-معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شرایط در برخی از استان ها شبه انفجاری است و کل کشور را قرمز و در حال هشدار تلقی می‌کنیم.

 

 

 
برچسب ها: حریرچی کرونا