خبرگزاری میزان-ویدئویی را مشاهده می‌کنید که به مرور چند نکته درباره بازار ارز از نگاه رییس‌ کل بانک مرکزی پرداخته است.