خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۳۷ امکان تغییر سن شناسنامه‌ای افراد مورد بررسی قرار گرفته است.
 

پادکست حقوقی (۳۷) / آیا امکان تغییر سن شناسنامه افراد وجود دارد؟