خبرگزاری میزان-شهروند آمریکایی در تماس با شبکه ملی آمریکا در مورد استیضاح ترامپ گفت: دولتمردان ما برده پول هستند و در آمریکا یک لابی ثروتمند وجود دارد.

 

 
تماس شهروند امریکایی با شبکه ملی امریکا در مورد استیضاح ترامپ