خبرگزاری میزان-باستانی‌کاران و کشتی‌گیران خارجی برای حضور در پنجمین دوره مربیگری ورزش‌های باستانی و کشتی پهلوانی در زورخانه‌های ایرانی حضور پیدا کردند تا آموزش ببینند.

 

 
حضور باستانی‌کاران خارجی در زورخانه‌های ایرانی