خبرگزاری میزان-در ماده­‌ی ۸۳۷ قانون مدنی اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند.

 

 

پادکست حقوقی (۲۴) / آیا پدر می‌تواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟