خبرگزاری میزان-اخذ شناسنامه المثنی مانع درخواست و دریافت شناسنامه مجدد نیست؛ بنابراین می‌توانید مجددا نسبت به دریافت شناسنامه المثنی اقدام نمایید.

 

مشاوره حقوقی آنلاین میزان (۴) / آیا شناسنامه المثنی مجدد صادر می‌شود؟