خبرگزاری میزان-باستان شناسان در فصل هفتم کاوش‌های محوطه‌ی تاریخی ریوی واقع در استان خراسان شمالی، به شهری تاریخی در زیر زمین رسیده اند که از رونق تجارت و زندگی مردم این منطقه در بیشتر از دو هزار سال پیش، حکایت می‌کند.

 

 
کشف شهری تاریخی در خراسان شمالی که از رونق تجارت ۲ هزار ساله حکایت می‌کند!