خبرگزاری میزان-خط تولید پیشرفته باطری و ذخیره ساز‌های دفاعی با حضور وزیر دفاع افتتاح و از ۸ ذخیره ساز جدید رونمایی شد.
به گزارش گروه چندرسانه‌ای خبرگزاری میزان، خط تولید پیشرفته باطری و ذخیره ساز‌های دفاعی با حضور وزیر دفاع افتتاح و از ۸ ذخیره ساز جدید رونمایی شد. این ذخیره ساز‌ها با تکیه بر دانش بومی در سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع تولید شده است.
 
 
رونمایی از خط تولید پیشرفته باطری و ذخیره ساز‌های دفاعی