خبرگزاری میزان-چهارپایه خوانى محمود کریمی در ظهر عاشورا ۹۸ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 

فایل صوتی

 

فایل تصویری

 

 

چهارپایه خوانى محمود کریمی در ظهر عاشورا ۹۸