خبرگزاری میزان-جنگل‌های آمازون برزیل در سال جاری به طرز بی سابقه‌ای شاهد آتش سوزی‌ بوده است.

 

 

آتش به جان جنگل های آمازون افتاد