خبرگزاری میزان-اظهارات آیت الله رئیسی در اولین همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را مشاهده می‌کنید.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا در اولین همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذره ای فساد آلوده شود زیرا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهیم.

افزایش سرمایه اجتماعی در گرو برخورد با فساد است و این نیز به معنای افزایش دستگیری ها نیست بلکه باید در جهت پیش بینی و پیشگیری گام برداریم.

 

 

اظهارات آیت الله رئیسی همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه