خبرگزاری میزان-زوجه می‌تواند پس از فوت همسرش تا هر زمان که بخواهد برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقیمانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.

 

 

مهریه زن حتی پس از فوت شوهر هم قابل مطالبه است