برچسب ها - قران کریم

تلاوت صفحه چهارصد و سی و نهم «سوره فاطر از آیه ۳۹ تا ۴۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۶۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


تلاوت صفحه چهارصد و سی و هشتم «سوره فاطر از آیه ۳۱ تا ۳۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۶۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


تلاوت صفحه چهارصد و سی و هفتم «سوره فاطر از آیه ۱۹ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۶۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


تلاوت صفحه چهارصد و سی و ششم «سوره فاطر از آیه ۱۲ تا ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۴۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


تلاوت صفحه چهارصد و سی و پنجم «سوره فاطر از آیه ۴ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۴۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


تلاوت صفحه چهارصد و سی و چهارم «سوره سبأ از آیه ۴۹ تا ۵۴ و سوره فاطر از آیه ۱ تا ۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۴۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


تلاوت صفحه چهارصد و سی و سوم «سوره سبأ از آیه ۴۰ تا ۴۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۳۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


تلاوت صفحه چهارصد و سی و دوم «سوره سبأ از آیه ۳۲ تا ۳۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۳۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰


تلاوت صفحه چهارصد و سی و یکم «سوره سبأ از آیه ۲۳ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۳۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


تلاوت صفحه چهارصد و سی ام «سوره سبأ از آیه ۱۵ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۲۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و نهم «سوره سبأ از آیه ۸ تا ۱۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و هشتم «سوره سبأ از آیه ۱ تا ۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و هفتم «سوره احزاب از آیه ۶۳ تا ۷۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و ششم «سوره احزاب از آیه ۵۵ تا ۶۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و پنجم «سوره احزاب از آیه ۵۱ تا ۵۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و چهارم «سوره احزاب از آیه ۴۴ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


تلاوت صفحه چهارصد و نوزدهم «سوره احزاب از آیه ۳۶ تا ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۶۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و دوم «سوره احزاب از آیه ۳۱ تا ۳۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و یکم «سوره احزاب از آیه ۲۳ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و بیستم «سوره احزاب از آیه ۱۶ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸