برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هشتم «سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هفتم «سوره روم از آیه ۲۵ تا ۳۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و ششم«سوره روم از آیه ۱۶ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و پنجم«سوره روم از آیه ۶ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و چهارم «سوره عنکبوت و سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و سوم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و دوم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و یکم «سوره عنکبوت از آیه ۳۹ تا ۴۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
کد خبر: ۶۵۱۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و نهم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و هشتم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و هفتم «سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و ششم «سوره القصص و سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتادم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۳۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و پنجم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و چهارم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و سوم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و دوم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و یکم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نودم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸