برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

تلاوت صفحه چهارصد و بیست و هشتم «سوره سبأ از آیه ۱ تا ۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و هفتم «سوره احزاب از آیه ۶۳ تا ۷۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و ششم «سوره احزاب از آیه ۵۵ تا ۶۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و پنجم «سوره احزاب از آیه ۵۱ تا ۵۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و چهارم «سوره احزاب از آیه ۴۴ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲


تلاوت صفحه چهارصد و نوزدهم «سوره احزاب از آیه ۳۶ تا ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۶۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و دوم «سوره احزاب از آیه ۳۱ تا ۳۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰


تلاوت صفحه چهارصد و بیست و یکم «سوره احزاب از آیه ۲۳ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۰۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و بیستم «سوره احزاب از آیه ۱۶ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و نوزدهم «سوره احزاب از آیه ۷ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هجدهم «سوره احزاب از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۹۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و هفدهم «سوره سجده از آیه ۲۱ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و سیزدهم «سوره سجده از آیه ۱۲ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و پانزدهم «سوره سجده از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و چهاردهم «سوره لقمان از آیه ۲۹ تا ۳۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و سیزدهم «سوره لقمان از آیه ۲۰ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و دوازدهم «سوره لقمان از آیه ۱۲ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و یازدهم «سوره لقمان از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۷۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد «سوره روم از آیه ۵۱ تا ۶۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۵۶۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه چهارصد و نهم «سوره روم» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷