برچسب ها - قران کریم

تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و سوم «سوره غافر از آیه ۵۰ تا ۵۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و دوم «سوره غافر از آیه ۴۱ تا ۴۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و یکم «سوره غافر از آیه ۳۴ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


تلاوت صفحه چهارصد و هفتادم «سوره غافر از آیه ۲۶ تا ۳۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و نهم «سوره غافر از آیه ۸ا تا ۲۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و هشتم «سوره غافر از آیه ۸ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و هفتم «سوره زمر تا آیه ۷۵ و سوره غافر از آیه ۱ تا ۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و ششم «سوره زمر از آیه ۶۸ تا ۷۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و چهارم «سوره زمر از آیه ۴۸ تا ۵۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۴۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و سوم «سوره زمر از آیه ۴۱ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۴۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵


امام جمعه موقت تهران گفت: دولت آینده آمریکا هر دولتی باشد باید از این ۴ دهه ایستادگی و مقاومت ملت اسلام و ملت ایران درس بیاموزند. نقشه راه غرب باید تغییر کند، خصوصاً در منطقه جنوب غربی آسیا این نقشه راه باید تغییر کند. در این منطقه در آینده جایگاهی برای مزدوری به نام رژیم صهیونیستی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۷۲۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و دوم «سوره زمر از آیه ۳۲ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و یکم «سوره زمر از آیه ۲۲ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳


تلاوت صفحه چهارصد و شصتم «سوره زمر از آیه ۱۱ تا ۲۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و نهم «سوره زمر از آیه ۶ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و هشتم «سوره ص از آیه ۸۴ تا ۸۸ و سوره زمر از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و هفتم «سوره ص از آیه ۶۲ تا ۸۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و ششم«سوره ص از آیه ۴۳ تا ۶۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و پنجم «سوره ص از آیه ۲۷ تا ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و چهارم «سوره ص از آیه ۱۷ تا ۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶