برچسب ها - نهج البلاغه

در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هفدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۷۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


کتاب عزیز جهان نوشته اکبر صحرایی برای ششمین بار توسط انتشارات کتابستان منتشر شد.
کد خبر: ۶۸۶۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه شانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه پانزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه چهاردهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه سیزدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۶۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


کتاب عزیز جهان نوشته اکبر صحرایی برای ششمین بار توسط انتشارات کتابستان منتشر شد.
کد خبر: ۶۸۵۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه دوازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۵۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه یازدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۵۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه دهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۴۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۴۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۴۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۳۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و ششم جلسه اول نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۳۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۳۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۲۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


رییس کل دادگستری استان ایلام با قضات، کارمندان و مراجعین دادگستری شهرستان آبدانان دیدار کرد.
کد خبر: ۶۸۲۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


کتاب «جلوه‌ی تاریخ در شرح نهج‌البلاغه» به قلم ابن ابی‌الحدید که نوسط محمود مهدوی دامغانی ترجمه و در انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده است.
کد خبر: ۶۸۱۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتاد و چهارم جلسه سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۸۱۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳