برچسب ها - تلاوت صفحه

تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و یکم «سوره غافر از آیه ۳۴ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


تلاوت صفحه چهارصد و هفتادم «سوره غافر از آیه ۲۶ تا ۳۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و نهم «سوره غافر از آیه ۸ا تا ۲۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و هشتم «سوره غافر از آیه ۸ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و هفتم «سوره زمر تا آیه ۷۵ و سوره غافر از آیه ۱ تا ۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و ششم «سوره زمر از آیه ۶۸ تا ۷۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و چهارم «سوره زمر از آیه ۴۸ تا ۵۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۴۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و سوم «سوره زمر از آیه ۴۱ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۴۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و دوم «سوره زمر از آیه ۳۲ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


تلاوت صفحه چهارصد و شصت و یکم «سوره زمر از آیه ۲۲ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳


تلاوت صفحه چهارصد و شصتم «سوره زمر از آیه ۱۱ تا ۲۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و نهم «سوره زمر از آیه ۶ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و هشتم «سوره ص از آیه ۸۴ تا ۸۸ و سوره زمر از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و هفتم «سوره ص از آیه ۶۲ تا ۸۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و ششم«سوره ص از آیه ۴۳ تا ۶۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و پنجم «سوره ص از آیه ۲۷ تا ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و چهارم «سوره ص از آیه ۱۷ تا ۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و سوم «سوره ص از آیه ۱ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و دوم «سوره صافات از آیه ۱۵۲ تا ۱۸۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۰۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴


تلاوت صفحه چهارصد و پنجاه و یک «سوره صافات از آیه ۱۲۷ تا ۱۵۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۰۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳