برچسب ها - قران کریم

تلاوت صفحه چهارصد و نود و سوم «سوره زخرف از آیه ۴۸ تا ۶۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۲۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


تلاوت صفحه چهارصد و نود و دوم «سوره زخرف از آیه ۳۴ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۲۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


تلاوت صفحه چهارصد و نود و یکم «سوره زخرف از آیه ۲۳ تا ۳۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۲۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


قرآن کریم کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳


قرآن کتاب دینی مسلمانان است که از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و خواندن هر یک از این سوره‎‌ها خواص و برکاتی دارد.
کد خبر: ۶۸۱۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


تلاوت صفحه چهارصد و نود و یکم «سوره زخرف از آیه ۱۱ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و نهم «سوره شوری از آیه ۵۲ تا ۵۳ و سوره زخرف از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱