tr_cycle
برچسب ها
برچسب :

سی جزء

سی‌روز، سی‌جزء ،سی‌قاری
در سیزدهم روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد " کریم منصوری " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد " سیدمحسن موسوی‌بلده " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد " میرداماد " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد " محمد عباسی " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در نهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد " محمدرضا پورزرگری " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۴


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد " حامد شاکرنژاد " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳


سی‌روز، سی‌جزء ،سی‌قاری
در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد " عباس امام جمعه " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۲


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در ششمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد "عبدالباسط" تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۷۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


سی‌روز،سی‌جزء،سی‌قاری
در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد "قاسمی رضیعی" تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


سی‌روز، سی‌جزء، سی‌قاری
در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد "محمدحسین سبزعلی" تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹


سی‌روز،سی‌جزء،سی‌قاری
در سومین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد "محمدرضا ستوده‌نیا" تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


سی روز،سی جزء،سی قاری
در دومین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد " شهریار پرهیزکار " تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


سی‌روز،سی‌جزء،سی‌قاری
در نخستین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای استاد "محمد‌حسین سعیدیان" تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


سی روز، سی جزء، سه قاری
ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سی‌ام قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۶


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌ونهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ونهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وهشتمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وهشتم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وهفتمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وهفتم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وششمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وششم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وپنجمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وپنجم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۱


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وچهارمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وچهارم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰