برچسب ها - تلاوت صفحه

تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و نهم «سوره شوری از آیه ۵۲ تا ۵۳ و سوره زخرف از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و سوم «سوره شوری از آیه ۴۵ تا ۵۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و سوم «سوره شوری از آیه ۳۲ تا ۴۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و ششم «سوره شوری از آیه ۲۳ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۰۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و پنجم «سوره شوری از آیه ۱۶ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۰۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و چهارم «سوره شوری از آیه ۱۱ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۰۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و سوم «سوره شوری از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و دوم «سوره فصلت از آیه ۴۷ تا ۵۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و یکم «سوره فصلت از آیه ۳۹ تا ۴۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


تلاوت صفحه چهارصد و هشتادم «سوره فصلت از آیه ۳۰ تا ۳۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و نهم «سوره فصلت از آیه ۲۱ تا ۲۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۹۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و هشتم «سوره فصلت از آیه ۱۲ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۸۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و هفتم «سوره فصلت از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و ششم «سوره غافر از آیه ۷۸ تا ۸۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و پنجم «سوره غافر از آیه ۶۷ تا ۷۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و چهارم «سوره غافر از آیه ۵۹ تا ۶۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۷۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و سوم «سوره غافر از آیه ۵۰ تا ۵۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و دوم «سوره غافر از آیه ۴۱ تا ۴۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


تلاوت صفحه چهارصد و هفتاد و یکم «سوره غافر از آیه ۳۴ تا ۴۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۶۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


تلاوت صفحه چهارصد و هفتادم «سوره غافر از آیه ۲۶ تا ۳۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۷۵۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲