برچسب ها - قران کریم

تلاوت صفحه پانصد و دهم «سوره محمد از آیه ۳۰ تا ۳۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۸۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه باید با هر گونه تهدید امنیتی از سوی اراذل و اوباش برخورد شود و در این رابطه هیچ گونه تخفیف مجازات و ارفاقی صورت نگیرد، عنوان کرد: اراذل و اوباش مستحق حبس و زندان هستند تا آرامش جامعه فراهم شود.
کد خبر: ۶۸۷۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸


تلاوت صفحه پانصد و نهم «سوره محمد از آیه ۲۰ تا ۲۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


تلاوت صفحه پانصد و هشتم «سوره محمد از آیه ۱۲ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


تلاوت صفحه پانصد و هفتم «سوره محمد از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


تلاوت صفحه پانصد و ششم «سوره احقاف از آیه ۲۹ تا ۳۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸


رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حسب ارجاع رهبر انقلاب، بررسی مجدد لوایح FATF در دستورکار مجمع قرار گرفت.
کد خبر: ۶۸۶۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


تلاوت صفحه پانصد و پنجم «سوره احقاف از آیه ۲۱ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


تلاوت صفحه پانصد و چهارم «سوره احقاف از آیه ۱۵ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


تلاوت صفحه پانصد و سوم «سوره احقاف از آیه ۶ تا ۱۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


تلاوت صفحه پانصد و دوم «سوره جاثیه از آیه ۳۳ تا ۳۷ و سوره احقاف از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


تلاوت صفحه پانصد و یکم «سوره جاثیه از آیه ۲۳ تا ۳۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


تلاوت صفحه پانصدم «سوره جاثیه از آیه ۱۴ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


تلاوت صفحه چهارصد و نود و نهم «سوره جاثیه از آیه ۱ تا ۱۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


تلاوت صفحه چهارصد و نود و هشتم «سوره دخان از آیه ۴۰ تا ۵۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


تلاوت صفحه چهارصد و نود و هفتم «سوره دخان از آیه ۱۹ تا ۳۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۴۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با برشمردن شاخص‌های هم‌گرایی و وحدت مسلمانان، گفت: وحدت جهان اسلام در مواجهه با استکبار جهانی و ایجاد صنایع دفاعی مشترک میان کشور‌های اسلامی بسیار اهمیت دارد.
کد خبر: ۶۸۴۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


تلاوت صفحه چهارصد و نود و ششم «سوره دخان از آیه ۱ تا ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


تلاوت صفحه چهارصد و نود و پنجم «سوره زخرف از آیه ۷۴ تا ۸۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷


تلاوت صفحه چهارصد و نود و چهارم «سوره زخرف از آیه ۶۱ تا ۷۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶