برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

تلاوت صفحه پانصد و پنجم «سوره احقاف از آیه ۲۱ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


تلاوت صفحه پانصد و چهارم «سوره احقاف از آیه ۱۵ تا ۲۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


تلاوت صفحه پانصد و سوم «سوره احقاف از آیه ۶ تا ۱۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵


تلاوت صفحه پانصد و دوم «سوره جاثیه از آیه ۳۳ تا ۳۷ و سوره احقاف از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


تلاوت صفحه پانصد و یکم «سوره جاثیه از آیه ۲۳ تا ۳۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


تلاوت صفحه پانصدم «سوره جاثیه از آیه ۱۴ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


تلاوت صفحه چهارصد و نود و نهم «سوره جاثیه از آیه ۱ تا ۱۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


تلاوت صفحه چهارصد و نود و هشتم «سوره دخان از آیه ۴۰ تا ۵۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۵۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


تلاوت صفحه چهارصد و نود و هفتم «سوره دخان از آیه ۱۹ تا ۳۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۴۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


تلاوت صفحه چهارصد و نود و ششم «سوره دخان از آیه ۱ تا ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


تلاوت صفحه چهارصد و نود و پنجم «سوره زخرف از آیه ۷۴ تا ۸۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷


تلاوت صفحه چهارصد و نود و چهارم «سوره زخرف از آیه ۶۱ تا ۷۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


تلاوت صفحه چهارصد و نود و سوم «سوره زخرف از آیه ۴۸ تا ۶۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۲۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


تلاوت صفحه چهارصد و نود و دوم «سوره زخرف از آیه ۳۴ تا ۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۲۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


تلاوت صفحه چهارصد و نود و یکم «سوره زخرف از آیه ۲۳ تا ۳۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۲۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


تلاوت صفحه چهارصد و نود و یکم «سوره زخرف از آیه ۱۱ تا ۲۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و نهم «سوره شوری از آیه ۵۲ تا ۵۳ و سوره زخرف از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و سوم «سوره شوری از آیه ۴۵ تا ۵۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و سوم «سوره شوری از آیه ۳۲ تا ۴۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۱۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


تلاوت صفحه چهارصد و هشتاد و ششم «سوره شوری از آیه ۲۳ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۰۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸