برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

تلاوت صفحه پانصد و بیست و پنجم «سوره طور از آیه ۳۲ تا ۴۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


تلاوت صفحه پانصد و بیست و چهارم «سوره طور از آیه ۱۵ تا ۳۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


تلاوت صفحه پانصد و بیست و سوم «سوره ذاریات از آیه ۵۲ تا ۶۰ و سوره طور از آیه ۱ تا ۱۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


تلاوت صفحه پانصد و بیست و دوم «سوره ذاریات از آیه ۳۱ تا ۵۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


تلاوت صفحه پانصد و بیست و یکم «سوره ذاریات از آیه ۷ تا ۳۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


تلاوت صفحه پانصد و بیستم «سوره ق از آیه ۳۶ تا ۴۵ و سوره ذاریات از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


تلاوت صفحه پانصد و نوزدهم «سوره ق از آیه ۱۶ تا ۳۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۱۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


تلاوت صفحه پانصد و هجدهم «سوره ق از آیه ۱ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۰۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


تلاوت صفحه پانصد و هفدهم «سوره حجرات از آیه ۱۲ تا ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۹۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹


تلاوت صفحه پانصد و شانزدهم «سوره حجرات از آیه ۵ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۹۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹


تلاوت صفحه پانصد و پانزدهم «سوره فتح تا آیه ۲۹ و سوره حجرات از آیه ۱ تا ۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۹۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


تلاوت صفحه پانصد و چهاردهم «سوره فتح از آیه ۲۴ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۹۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


تلاوت صفحه پانصد و سیزدهم «سوره فتح از آیه ۱۶ تا ۲۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۸۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


تلاوت صفحه پانصد و دوازدهم «سوره فتح از آیه ۱۰ تا ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۸۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴


تلاوت صفحه پانصد و یازدهم «سوره فتح از آیه ۱ تا ۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۸۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


تلاوت صفحه پانصد و دهم «سوره محمد از آیه ۳۰ تا ۳۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۸۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


تلاوت صفحه پانصد و نهم «سوره محمد از آیه ۲۰ تا ۲۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


تلاوت صفحه پانصد و هشتم «سوره محمد از آیه ۱۲ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


تلاوت صفحه پانصد و هفتم «سوره محمد از آیه ۱ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹


تلاوت صفحه پانصد و ششم «سوره احقاف از آیه ۲۹ تا ۳۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۸۷۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸