برچسب ها - جزءخوانی

کد خبر: ۱۸۸۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱


امشب برنامه مراسم شب های نورانی در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود.
کد خبر: ۱۸۷۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰


به مناسبت ایام رمضان ماه ضیافت الهی واحد فرهنگی ندامتگاه در راستای آشنایی مددجویان، سربازان وظیفه و کارکنان به برگزاری کلاس جزءخوانی در این ایام اقدام کردند.
کد خبر: ۱۸۷۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹


سی روز، سی جزء، سه قاری
ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سی‌ام قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۶


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌ونهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ونهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وهشتمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وهشتم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وهفتمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وهفتم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وششمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وششم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وپنجمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وپنجم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۱


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وچهارمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وچهارم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌وسومین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وسوم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌ودومین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ودوم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیست‌ویکمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ویکم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۷


سی روز، سی جزء، سه قاری
در بیستمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶


سی روز، سی جزء، سه قاری
در نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵


سی روز، سی جزء، سه قاری
در هجدهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴


سی روز، سی جزء، سه قاری
در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳


سی روز، سی جزء، سه قاری
در شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲


سی روز، سی جزء، سه قاری
در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای قاریان کریم منصوری، محمدحسین سبزعلی و حامد شاکرنژاد تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱


محفل انس و جزءخوانی قرآن کریم همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد قزوین برگزار می شود.
کد خبر: ۱۸۴۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳