برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و چهارم «سوره جمعه از آیه ۹ تا آیه ۱۱ و سوره منافقون از آیه ۱ تا ۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و سوم «سوره جمعه از آیه ۱ تا آیه ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و دوم «سوره صف از آیه ۶ تا آیه ۱۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و یکم «سوره ممتحنه از آیه ۱۲ تا ۱۳ و سوره صف از آیه ۱ تا آیه ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳


تلاوت صفحه پانصد و پنجاهم «سوره ممتحنه از آیه ۶ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲


تلاوت صفحه پانصد و چهل و نهم «سوره ممتحنه از آیه ۱ تا ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


تلاوت صفحه پانصد و چهل و هشتم «سوره حشر از آیه ۱۷ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


تلاوت صفحه پانصد و چهل و هفتم «سوره حشر از آیه ۱۰ تا ۱۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


تلاوت صفحه پانصد و چهل و ششم «سوره حشر از آیه ۴ تا ۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۸۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


تلاوت صفحه پانصد و چهل و دوم «سوره مجادله تا آیه ۲۲ سوره حشر از آیه ۱ تا ۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۸۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷


تلاوت صفحه پانصد و چهل و چهارم «سوره مجادله از آیه ۱۲ تا ۲۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۸۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


تلاوت صفحه پانصد و چهل و سوم «سوره مجادله از آیه ۷ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۸۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


تلاوت صفحه پانصد و چهل و دوم «سوره مجادله از آیه ۱ تا ۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


تلاوت صفحه پانصد و چهل و یکم «سوره حدید از آیه ۲۵ تا ۲۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


تلاوت صفحه پانصد و چهلم «سوره حدید از آیه ۱۹ تا ۲۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


تلاوت صفحه پانصد و سی و نهم «سوره حدید از آیه ۱۲ تا ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


تلاوت صفحه پانصد و سی و هشتم «سوره حدید از آیه ۴ تا ۱۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰


تلاوت صفحه پانصد و سی و هفتم «سوره واقعه از آیه ۷۷ تا ۹۶ و سوره حدید از آیه ۱ تا ۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹


تلاوت صفحه پانصد و سی و ششم «سوره واقعه از آیه ۵۱ تا ۷۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۶۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


تلاوت صفحه پانصد و سی و پنجم «سوره واقعه از آیه ۱۶ تا ۵۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۶۹۵۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷