برچسب ها - قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و ششم «سوره القصص و سوره عنکبوت» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۵۱۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴


چهارقل، چهار سوره پرفضیلت از قرآن کریم هستند که به خواندن آن‌ها سفارش‌های فراوانی شده است.خواندن چهار سوره ذکر شده، براي در امان ماندن از بلایا سفارش شده است.
کد خبر: ۶۵۱۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتادم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۳۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و پنجم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و چهارم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و سوم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و دوم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و یکم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نودم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و نهم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و هشتم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و هفتم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و ششم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و پنجم «سوره النمل و سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و چهارم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و سوم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و دوم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و یکم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتادم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و نهم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸