برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و چهارم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و سوم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت دوم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصت و یکم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و شصتم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و نهم «سوره النور و سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و هشتم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و هفتم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و ششم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و پنجم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و چهارم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و سوم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و دوم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاه و یکم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و پنجاهم «سوره النور» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و نهم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و هشتم«سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و هفتم«سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و ششم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۵۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و چهل و پنجم «سوره المؤمنون» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۴۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵