برچسب ها - دانلود جزء قران کریم

برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نود و یکم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و نودم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۴۱۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و نهم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و هشتم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و هفتم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و ششم «سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و پنجم «سوره النمل و سوره القصص» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و چهارم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و سوم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و دوم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتاد و یکم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هشتادم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و نهم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و هشتم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و هفتم «سوره النمل» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و ششم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۹۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و پنجم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و چهارم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و سوم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


برگی از کلام‌الله مجید
تلاوت صفحه سیصد و هفتاد و دوم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۶۳۸۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱