برچسب ها - کلام وحی

تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و چهارم «سوره مزمل از آیه ۱ تا ۱۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و سوم «سوره جن از آیه ۱۴ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و دوم «سوره جن از آیه ۱ تا ۱۳» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵


تلاوت صفحه پانصد و هفتاد و یکم «سوره نوح از آیه ۱۱ تا ۲۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۶۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


تلاوت صفحه پانصد و هفتادم «سوره معارج از آیه ۴۰ تا ۴۴ و سوره نوح از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۵۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


تلاوت صفحه پانصد و شصت و نهم «سوره معارج از آیه ۱۱ تا ۳۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۵۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


تلاوت صفحه پانصد و شصت و هشتم «سوره حاقه از آیه ۳۵ تا ۵۲ و سوره معارج از آیه ۱ تا ۱۰» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۵۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


تلاوت صفحه پانصد و شصت و هفتم «سوره حاقه از آیه ۹ تا ۳۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۴۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


تلاوت صفحه پانصد و شصت و ششم «سوره قلم از آیه ۴۳ تا ۵۲ و سوره حاقه از آیه ۱ تا ۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۴۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


تلاوت صفحه پانصد و شصت و پنجم «سوره قلم از آیه ۱۶ تا آیه ۴۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸


تلاوت صفحه پانصد و شصت و چهارم «سوره قلم از آیه ۱ تا آیه ۱۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


تلاوت صفحه پانصد و شصت و سوم «سوره تحریم از آیه ۱۳ تا آیه ۲۶» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


تلاوت صفحه پانصد و شصت و دوم «سوره ملک از آیه ۱ تا آیه ۱۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


تلاوت صفحه پانصد و شصت و یکم «سوره تحریم از آیه ۷ تا آیه ۱۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


تلاوت صفحه پانصد و شصتم «سوره تحریم از آیه ۱ تا آیه ۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۲۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و نهم «سوره طلاق از آیه ۶ تا آیه ۱۲» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۲۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


مراسم افتتاحیه سه دفتر شعر «طنز»، «ترانه» و «شعر مقاومت» به همت مدیریت آفرینش‌های ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
کد خبر: ۷۰۲۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و هشتم «سوره طلاق از آیه ۱ تا آیه ۵» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۲۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و هفم «سوره تغابن از آیه ۱۰ تا آیه ۱۸» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۲۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


تلاوت صفحه پانصد و پنجاه و ششم «سوره تغابن از آیه ۱ تا آیه ۹» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است.
کد خبر: ۷۰۰۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹