برچسب ها - پرداخت هماهنگ حقوق

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان گفت: در اجرای این برنامه هیچگونه تأخیری در پرداخت حقوق بازنشستگان بوجود نیامده است.
کد خبر: ۲۱۳۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۵