برچسب ها - واگن های ناقص

محسن هاشمی:
رئیس شورای شهر تهران پستی به این شرح در فضای مجازی منتشر کرد: مترو به دليل روي زمين بودن و سرفاصله زياد قطارها، مشكل جدي ايمني ندارد، اما ناقص و به صورت آزمايشي افتتاح شده است.
کد خبر: ۵۸۲۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱