برچسب ها - قیمت سکه بهار آزادی

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که برای عرضه سکه وجود دارد با افزایش تقاضا امکان ایجاد حباب در قیمت آن وجود دارد.
کد خبر: ۶۶۳۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


بانک مرکزی طی ماه‌های مهر و آبان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی را به مشتریان تحویل خواهد داد.
کد خبر: ۴۴۹۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۲۴ هزار و ۹۳۰ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۲۷۱ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۳۱۸ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۳۹۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


هر گرم طلا خام ۱۸ عیار امروز در بازار به ارزش ۲۴۵ هزا رو ۴۱۰ تومان در بازار عرضه شد که در مقایسه با روز کاری گذشته افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۳۷۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۶ هزار و ۸۱۰ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۵۰ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۱۳۶ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۳۷۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار کاهش قیمت ۵ هزار و ۷۷۰ تومانی، سکه بهار آزادی کاهش ۱۱۰ هزار تومانی و سکه امامی کاهش ۱۷۷ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۳۵۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار کاهش قیمت ۸ هزار و ۳۱۰ تومانی، سکه بهار آزادی کاهش ۱۰۵ هزار تومانی و سکه امامی کاهش ۱۱۵ هزا رو ۵۰۰ تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۳۴۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار به ارزش ۲۳۸ هزار و ۸۳۰ تومان در بازار عرضه شد که در مقایسه با روز گذشته افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۳۲۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۴ هزار و ۴۰ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۲۶۰ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۷۹ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۳۲۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار به ارزش ۲۳۳ هزار و ۶۴۰ تومان در بازار عرضه شد که در مقایسه با روز گذشته کاهش داشته است.
کد خبر: ۴۳۱۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۱۵ هزار و ۴۴۰ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۸۵ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۱۹۷ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۲۹۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا 18 عیار افزایش قیمت 7 هزار و 940 تومانی، سکه بهار آزادی افزایش 159 هزار تومانی و سکه امامی افزایش 62 هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۲۷۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۷ هزار و ۷۱۰ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۱۲۵ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۱۲۴ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۲۴۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۸ هزار و ۶۶۰ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۶۵ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۱۰۰ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۲۲۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


بررسی ماهانه قیمت سکه؛
اختلاف قیمت اولین و آخرین روز از اردیبهشت ماه نشان دهنده افزایش ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ تومانی سکه بهار آزادی و افزایش ۱۶۱ هزار تومانی سکه طرح امامی در بازار بوده است.
کد خبر: ۴۲۱۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار کاهش قیمت ۱۰ هزار و ۷۰۹ تومانی، سکه بهار آزادی کاهش ۱۱۳ هزار تومانی و سکه امامی کاهش ۸۳ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۲۰۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۷۳۹ تومانی، سکه بهار آزادی کاهش ۹۱ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۱۸۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۱۳ هزار و ۸۵۲ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۱۳۵ هزار تومانی و سکه امامی افزایش ۱۶۰ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۱۶۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت هزار و ۱۵ تومانی، سکه بهار آزادی کاهش ۴۷ هزار تومانی و سکه امامی کاهش ۶۸ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۱۵۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷


بررسی هفتگی قیمت طلا و سکه؛
بررسی قیمت طلا و سکه در هفته گذشته نشان می‌دهد هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت ۳ هزار و ۵۰۹ تومانی، سکه بهار آزادی افزایش ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومانی و سکه امامی افزایش ۴۸ هزار تومانی داشته است.
کد خبر: ۴۱۳۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱